یك مقام مسئول در صندوق نوآوری:

حمایت ۱۰۰درصدی از طرح های تحقیقاتی در زمینه فناوری های روبه آینده

حمایت ۱۰۰درصدی از طرح های تحقیقاتی در زمینه فناوری های روبه آینده

به گزارش توسعه دهندگان مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی از تامین مالی 90 تا 100 درصدی طرح های تحقیقاتی مربوط به فناوری های رو به آینده آگاهی داد و اظهار داشت: بیشترین درخواست حمایت مالی مربوط به فناوری هوش مصنوعی است.


سید محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در امتداد تحقق شعارهای «جهش تولید» و «پشتیبانی و مانع زدایی» با اعلان اینکه فناوری ها را می توان در دو گروه فناوری های گلوگاهی و فناوری های رو به آینده (آینده ساز) طبقه بندی کرد، گفت: فناوری های گلوگاهی فناوری های مورد نیاز امروز شرکتها است و به صورتی نیازمندی روز گذشته آنها شمرده می شود. به این معنا که یک شرکت برای ارتقای جدی در محصول و توسعه آن از سهم بازار، به این فناوری نیاز دارد.اعطای وام بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به فناوری های گلوگاهیمشاور رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این که فناوری های گلوگاهی عموماً در دنیا شناخته شده و بعضاً اکتساب شده هستند، افزود: این فناوری ها ریسک های چندان بالایی برای تحقیق و توسعه و اکتساب فناوری ندارند. برای مثال در زمینه ICT، توسعه پلت فرم ها نوعی فناوری گلوگاهی محسوب می شوند که در دنیا تجربه شده هستند و می توان محصولاتی را متکی بر این فناوری ها در بازار بین المللی دید. مهدوی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان به جهت اینکه بتوانند این فناوری ها را در کشور در اختیار داشته باشند و محصول خودرا ارتقا دهند، می توانند این سفارش اکتساب فناوری را به صندوق نوآوری و فناوری عرضه کنند. دراین زمینه صندوق، هزینه اکتساب فناوری را در فناوری های متداول تا سقف ۷۰ درصد هزینه تا ۳۰۰ میلیون تومان بصورت بلاعوض تقبل می کند. اما پشتیبانی از فناوری های پیشرفته آینده ساز ۹۰ درصد هزینه و حتی در مواردی ۱۰۰ درصد است.تأمین مالی ۱۰۰ درصدی فناوری های رو به آیندهوی با اعلان اینکه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، علوم شناختی و علوم اجتماعی محاسباتی، نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی، فناوری های رو به آینده و آینده ساز محسوب می شوند که حمایت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی از صندوق دریافت می کنند، اشاره کرد: در زمینه این فناوری ها صندوق نوآوری و شکوفایی بواسطه ریسک های این جنس فناوری ها و نیز ضرورت و نیاز آینده کشور، حمایت خودرا افزایش داده است. در حقیقت تلاش این است که نهاد متقاضی و نهاد توسعه دهنده این فناوری، حداقل ریسک را داشته باشند. پس تامین مالی که عمده چالش این همکاری میان توسعه دهنده و متقاضی است از سمت حاکمیت که همان صندوق نوآوری و شکوفایی است انجام می شود. این مقام مسئول در صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این که تعدادی از حوزه های فناورانه کسب وکار، بسیار پر ریسک هستند و ممکنست در اولویت قرار نگیرد، افزود: کسب وکارها هدفشان مدیریت بازار و درآمد و هزینه است و ممکنست خیلی از ریسک ها را نپذیرند. به همین علت صندوق نوآوری و شکوفایی کمک می نماید تا بار مالی این کار از دوش شرکتها برداشته شده و وارد گفتگو با نهاد دانشگاه و اکتساب فناوری شوند. وی با اعلان اینکه این حمایت در قالب گرنت و کمک هزینه برای تامین نیاز فناورانه شرکتها به دانشگاه و تیم تحقیقاتی پرداخت می شود، توضیح داد: با پیشرفت پروژه، منابع تخصیص پیدا می کند. به این معنا که مرحله به مرحله با اکتساب فناوری، این هزینه در وجه گروه تحقیقاتی و تیم پژوهشی آزاد می شود. مهدوی در مورد بازیگران این چرخه اظهار داشت: نیازمندی از سمت متقاضی که همان شرکت یا شتاب دهنده و یا صنعت است اعلام شده و تیم توسعه دهنده نیز همان تیم تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی شمرده می شود و تامین مالی نیز از سمت صندوق نوآوری صورت می گیرد.

بررسی فناوری های آینده ساز در سند ملی آینده نگاریوی با اشاره به این که فناوری های رو به آینده آنطور که باید هنوز مورد تقاضا و مطالبه صنایع و شرکت های دانش بنیان قرار نگرفته اند، افزود: این فناوری ها اساساً فناوری های خوش آتیه و مزیت سازی برای کشور شناخته می شوند و سند ملی آینده نگاری نیز این فناوری ها را بررسی نموده و متناسب با جذابیت و توانمندی در کشور آنها را فهرست کرده است. حتی در برنامه ششم توسعه نیز خطوط راهنمایی برای این حوزه فناوری ها وجود دارد. مهدوی با تاکید بر این که فناوری های رو به آینده بطور ویژه مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار می گیرند، اشاره کرد: این فناوری ها بسیار پر ریسک ولی در عین حال بسیار مزیت ساز هم هستند و متأثر از فشار فناوری و نه کشش بازار، مورد حمایت قرار می گیرند. دراین زمینه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی از این فنآوری ها را در دستور کار قرار داده است. سقف این حمایت ها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است اما کسب وکارها در قالب یک سبد حمایتی می توانند از این منابع استفاده کنند. برای مثال یک شرکت دانش بنیان می تواند دو طرح در سال در اختیار داشته باشد که حمایت یکی از آنها از محل فناوری های گلوگاهی و دیگری از محل فناوری های رو به آینده خواهد بود. در همین حال یک شتابدهنده نیز می تواند ۷ طرح را در سال مورد حمایت قرار دهد که حداقل سه طرح باید از سمت فشار فناوری و فناوری های رو به آینده باشد. وی در مورد سازوکار اجرای این نوع حمایت نیز اظهار داشت: در حقیقت تلاش شده در این سازوکار، آینده این فناوری و کسب و کاری که در این فناوری مقرر است شکل بگیرد مورد توجه واقع شود. نگاهی به ظرفیت اکتساب فناوری در کشور در ناحیه تحصیلات تکمیلی مربوط به وزارت علوم، عددی نزدیک به ۶۴۰ هزار دانشجوی ارشد و ۱۴۰ هزار دانشجو دکتری را نشان میدهد و در همین حال حدود ۱۱۰ هزار عضو هیأت علمی نیز وجود دارد. کف توان تحقیقاتی این ظرفیت، حدود یک میلیارد نفر ساعت در سال است که عدد بسیار بزرگی است. این یعنی وجود یک میلیارد نفر ساعت توان تحقیقاتی در کشور!سهم قابل توجه کسب وکار فناوری اطلاعات از درخواست های حمایتیمشاور رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: این ظرفیت اکنون درحال کار است، تحقیقات انجام می دهد و گام به گام فناوری را توسعه می دهد و هدف ما این است که وقتی یک شتابدهنده برای اکتساب فناوری به یک تیم تحقیقاتی می پیوندد، تامین مالی از سمت صندوق نوآوری صورت گیرد تا در نهایت شاهد خدمات شتابدهی و ورود به بازار و اکوسیستم از سمت شتابدهنده باشیم. مهدوی اظهار داشت: هدفگذاری ما این است کسانی که در ناحیه تحصیلات تکمیلی کار می کنند هم مهارت های ورود به بازار را با حضور شتابدهنده، دریافت نمایند و هم حمایت مالی مؤثر صندوق نوآوری را. بدین سان در آینده تعدادی تیم زایشی حاصل از تیم های تحقیقاتی بعنوان شرکت دانش بنیان وارد این اکوسیستم خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد شرکت اکنون در زمینه فناوری های رو به آینده، طرح خودرا به صندوق نوآوری ارایه داده اند، اضافه کرد: طی ۹ ماه اخیر یعنی از ۶ ماهه دوم سال ۹۹ تا حالا بیش از ۲۵۰ درخواست از اکوسیستم دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی ارجاع شده است که البته در آن فناوری های رو به آینده و گلوگاهی تفکیک نشده است. اما آنچه مسلم است این که سهم قابل توجهی از این درخواست ها مربوط به کسب و کارهای فناوری اطلاعات خصوصاً هوش مصنوعی است چونکه این فناوری به سرعت درحال توسعه است.


منبع:

1400/03/23
22:41:03
5.0 / 5
1173
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳

pcdevelopers.ir - مالکیت معنوی سایت توسعه دهندگان متعلق به مالکین آن می باشد