توسعه دهندگان
رئیس مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی:

نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی گرفتار خدشه است

نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی گرفتار خدشه است

به گزارش توسعه دهندگان رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با اشاره به تاثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی اظهار داشت: به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی باتوجه به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم.


به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مهر، دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد. در این جلسه که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند. در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مساله ضرورت حکمرانی فضای مجازی باتوجه به تجربه ۸ سال قبل کشور در این عرصه، از حاضران در این جلسه خواست که به بررسی موضوع طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می دانند و یا باتوجه به ماهیت فضای مجازی آنرا نا ممکن و یا ممتنع تلقی می کنند. در این نشست حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و این که در صورت اجرای این طرح، چه آینده ای را می توان برای کشور ترسیم کرد. تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی محمدرضا بهمنی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این جلسه با اعلان اینکه مقوله حکمرانی نوپدید نیست و موضوعی است که همیشه در قلمروهای مختلف حاکمیتی وجود داشته است، اظهار داشت: شاید آنچه که اکنون بطور خاص محل بحث است به تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی بازمی گردد. وی با تاکید بر این که بجای عنوان «حکمرانی فضای مجازی» باید از واژه «بازآفرینی حکمرانی کشور باتوجه به تحولات فضای مجازی» استفاده نمائیم، گفت: این پدیده نیاز به مدیریت دارد؛ باید از محل تحولات فضای مجازی حکمرانی را مشاهده نماییم، چالش موجود حل خواهد شد. بهمنی با اشاره به این که از دهه ۷۰ تا حالا با گونه های مختلفی از چالش حکمرانی در زمینه فضای مجازی مواجه بوده ایم، افزود: زمانی نگاه فناورانه به موضوع داشتیم و در زمان دیگر نگاه فرهنگی. حاصل این نگاه های متعدد، ایجاد شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و بعد از آن شورای عالی فضای مجازی را رقم زد. وی ادامه داد: ایجاد شوراهای عالی در این عرصه نوع مواجهه حاکمیت با سیر تحولات فضای مجازی را نشان میدهد اما سوال این است که این سیر تطور و دگرگونی آیا به بلوغ رسیده است؟ بنظر می رسد که پاسخ خیر است. چونکه من معتقدم هنوز به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی باتوجه به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم. نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی گرفتار خدشه است بهمنی با اشاره به این که خمیرمایه اولیه وجود دارد اما یک تدبیر مرکزی در سیر ساختارسازی ها وجود ندارد، اظهار داشت: نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی برای مواجهه با این فضا، گرفتار خدشه شده و این نقش قرارگاهی، هنوز عملیاتی نشده است. بنا بر این است که حتی پس از شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و پس از ابلاغیه صریح برای تعطیلی شوراها، همچنان شاهد فعالیت شوراها و کمیسیون های موازی در این عرصه هستیم که نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی را مختل کرده است. وی با پیشنهاد این که دبیر شورای عالی فضای مجازی باید در هیأت دولت حضور داشته باشد، اظهار داشت: اکنون شاهد حضور دستگاه های موضوعی و منطقه ای در هیأت دولت هستیم اما دبیر شورای عالی فضای مجازی در هیأت دولت حضور ندارد و این مساله نشان میدهد که نقش قرارگاهی این شورا مدلول پیدا نکرده است. بهمنی اضافه کرد: حتی مقررات گذاری در مجلس و سایر دستگاهها به موازات شورای عالی فضای مجازی نشان میدهد که نقش قرارگاهی این شورا شکل نگرفته است. بنا بر این می توانیم بگوییم که مدل مرکز قرارگاهی و حکمرانی فضای مجازی نداریم و دستگاه های اجرائی دراین زمینه سلیقه ای عمل می کنند. وی با اشاره به این که هم اکنون قرارگاه حکمرانی فضای مجازی کشور ظهور و بروز بیرونی ندارد، اظهار داشت: بنا بر این است که در دستگاه های اجرائی رفتار نوین شکل نگرفته و در درون دستگاه های اجرائی مقاومت بر تغییر و تحول دیده می شود. مجموع این چالش ها حکایت از نوعی اختلال حکمرانی است و ما در کشور در برزخ حکمرانی کلاسیک و حکمرانی نوین گیر افتاده ایم. بی اعتنایی دستگاه های اجرائی به نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی وی با تاکید بر این که یک الگوی مفهومی از حکمرانی فضای مجازی در این قرارگاه مرکزی رخ نداده است، اظهار داشت: ما گرفتار فقدان الگوی مفهومی متأثر از رویکرد تمدنی و فقدان ساختار قرارگاهی در زمینه فضای مجازی هستیم و در این حوزه شاهد بی اعتنایی دستگاه های اجرائی نسبت به نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی و عدم پذیرش آن هستیم. بنا بر این اعتقاد عملی و رفتاری در بسیاری دستگاهها برای اجرای مصوبات شورا شکل نگرفته است. بهمنی اشاره کرد: تعدادی از این ناکامی ها نیز مربوط به عوامل داخلی شورای عالی فضای مجازی است و بنظر می رسد ترکیب این شورا جامعیت کامل ندارد. بدین سبب ۳ مؤلفه شامل ساختار مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت نیروی انسانی و روش مندی و دستورکار سازی شورای عالی فضای مجازی باید اصلاح گردد. ظهور بازیگران جدید در نقش حکمرانی فضای مجازی وی مساله امروز حکمرانی فضای مجازی را ظهور و بروز بازیگران جدیدی عنوان نمود که تا دهه پیش نقشی در حکمرانی نداشتند و با اشاره به این که امروزه اپراتورها هم در موضوع حکمرانی نقش دارند، بر ضرورت وجود یک الگوی مفهومی تمدنی با تاکید بر نگاه به تحولات آینده و تنظیم مناسبات در این حوزه تاکید نمود. بگفته بهمنی در فضای امروز، مردم، مولدان فناوری از منظر کسب وکار و فعالان این حوزه، دیگر مخاطب حکمرانی نیستند بلکه قسمتی از حکمرانی فضای مجازی می باشند. در کنار آن شاهد حضور بازیگران فراقلمرویی و خارجی مؤثر همچون پلت فرم ها و سازمان هایی مانند آیکان نیز در این فضا هستیم. بدین سبب باید به الگوی حکمرانی به شیوه نوین تنظیم مناسبات با بازیگران جدید بپردازیم. رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اشاره کرد: در این ساختار باید مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت و بالعکس، مناسبات حاکمیت با مولدان فناوری و توسعه دهندگان و مناسبات حاکمیت با حاکمیت (قلمرو کشور با قلمرو سایر کشورها) تنظیم شود. وی مدل فعلی شبکه ملی اطلاعات را نقشه الگوی حکمرانی کشور ندانست و با اعلان اینکه این مدل باید ترمیم شود، اشاره کرد: به صلاح دولت و مجلس است که به جایگاه قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی پایبند باشند و به آن احترام بگذارند. این شورا مکمل نظام تقنینی در زمینه تخصصی فضای مجازی کشور است. طرح صیانت مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست وی با انتقاد از عدم تمکین برخی نهادها و دستگاهها در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در مورد نسبت طرح صیانت و تحقق حکمرانی فضای مجازی نیز اظهار داشت: این طرح از ترکیب چند طرح مختلف در مجلس به نتیجه رسیده و با توجه به این که هم در مجلس قبلی و هم در این مجلس، دوستان در زمینه حکمرانی فضای مجازی دغدغه داشته اند این طرح تدوین شده است. اما بنظر می رسد که در کلیت، یک طرح مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست. بهمنی با اشاره به این که این طرح با دقت به موضوعات فضای مجازی می پردازد اضافه کرد: اما موضوع این است که ۷۰ درصد این طرح در مقام تقنین است و مابقی آن مربوط به مقررات گذاری است که جای آن در مجلس نیست. همین طور قسمتی از مفادی که در این طرح مطرح شده، مصوباتی است که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و سوال این است که چه ارزش افزوده ای به وجود می آورد. نکته دیگر این است که مفاد این طرح به لایه تنظیم گری تاکید دارد که باتوجه به تحولات فناورانه، ثبات در لایه تنظیم گری نا ممکن است و این قانون باید باتوجه به تحولات تغییر یابد. وی با تاکید بر این که این طرح جایگاه قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی را تضعیف می کند، اشاره کرد: دوستان به این پرسش پاسخ دهند که چه خلائی در جایگاه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت که مقرر است کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی آنرا تکمیل کند؟ بهمنی به چالش هایی از دید مردم در این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: حکمرانی فضای مجازی مساله مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت است. اما در این طرح به مطالبی اشاره شده که تنها برای مردم دغدغه به وجود آورده است. برای مثال مساله گیت وی موضوعی است که لازم نبود در طرح پشتیبانی از کاربران مطرح شود. با طرح این مساله، تنها موجب دغدغه افزایی در زیست مردم می شویم. وی خلأ مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بحث جرم انگاری عنوان نمود و اضافه کرد: خوب بود که مجلس در تکمیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کاستی های مربوط به جرم انگاری می پرداخت. بهمنی افزود: اگر تفهیم شود که در این طرح، صیانت از حریم خصوصی کاربران چگونه می تواند اتفاق بیافتد، مطمئناً شاهد اقبال مردم به طرح خواهیم بود.


منبع:

1400/06/18
10:16:47
5.0 / 5
1078
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
میخواهید برنامه ای برای شما نوشته شود؟ سفارش توسعه نرم افزار

لینک دوستان توسعه دهندگان

pcdevelopers.ir - مالکیت معنوی سایت توسعه دهندگان متعلق به مالکین آن می باشد