نگاهداری:

بی توجهی به ظرفیتهای جدید دیجیتالی به کشور لطمه می زند

بی توجهی به ظرفیتهای جدید دیجیتالی به کشور لطمه می زند

به گزارش توسعه دهندگان، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به این که بی توجهی به ظرفیتهای جدید دیجیتالی به کشور آسیب وارد می کند، اظهار داشت: اگر درک صحیحی از تحول دیجیتال داشته باشیم، می توانیم تغییرات بنیادین در همه عرصه های پژوهشی ایجاد نماییم.


به گزارش توسعه دهندگان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در همایش پژوهش و تحول دیجیتال که در مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری مخابرات برگزار شد، اظهار نمود: به نظر می آید که مدیران و کارکنان دولتی و... هنوز راجع به تحول دیجیتال شناخت لازم ندارند واین امر را هم مفهوم با فناوری اطلاعاتی درنظر می گیرند. ازاین رو هر اقدامی برای تبیین و ترویج این موضوعات صورت گیرد، اهمیت دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس به تفاوت های بین تحول در فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: در تحول فناوری اطلاعات به دنبال بهبود فرآیندها برای به کارگیری این فناوری ها هستیم. اگر سطح آمادگی سازمان ها دراین زمینه ارتقا پیدا کند، تحولات دیجیتال، تغییرات عمده تری را می تواند در سازمان ها رقم بزند.

وی به قابلیت های فناوری های دیجیتال اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به تحولاتی که در فضای کسب و کار در هر سازمانی در حال ایجاد شدن است، اگر درک درستی از تحول دیجیتال داشته باشیم، میتوان تغییرات بنیادین در همه عرصه های آن سازمان ایجاد کرد واین تغییرات فقط به اصلاح فرآیندها محدود نشود.

نگاهداری اظهار داشت: پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان ها، چشم انداز و افق سازمانی را با بازبینی های جدی مواجه می کند و مأموریت ها و اهداف کلی و تشریحی سازمان را بشکلی اساسی تغییر می دهد و به تبع این تحولات، فرآیندهای سازمانی به صورت مستمر اصلاح و بهینه سازی می شود.

وی بیان نمود: اگر شناخت دقیقی از تحول دیجیتال در همه عرصه های سازمان صورت گیرد، می توانیم تغییرات ژرفی را در سازمان ها و بازبینی در مأموریت های سازمان در دستور کار قرار دهیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه هوش مصنوعی، رسانه های جمعی و... می تواند در تحول دیجیتال تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: تحول دیجیتال در زیست بوم پژوهشی کشور هم تأثیرگذاراست. وب نسل سوم و رسانه های اجتماعی، قابلیت مهمی به جهت اینکه از مشارکت وسیع مردم، صاحب نظران و نخبگان را در طرح های پژوهشی استفاده نماییم، دارند.

وی افزود: همینطور هوش مصنوعی امکان جستجوی گسترده در تجارب یا مطالعات پیشین را به ما می دهد. خلاصه سازی و ترجمه سریع مقالات، استفاده از تجارب بین المللی در انجام پژوهشها و... از دیگر امکاناتی که این ابزار در پژوهش در اختیار ما قرار می دهد.

نگاهداری به فناوری دیگری در حوزه تحول دیجیتال به نام دفتر کل توزیع شده یا DLT اشاره نمود و اظهار داشت: این فناوری امکان ثبت دقیق ایده ها و پیشنهادات را فراهم نموده و مشکلات مالکیت معنوی ایده ها را با هزینه کمتری مرتفع می کند. با توجه به این که یکی از اشکالات مهم ما در حوزه تکنولوژی های جدید، ثبت ایده ها و حفظ مالکیت معنوی ایده پردازان است، فناوری دفتر کل توزیع شده، کمک بزرگی دراین زمینه برای ما به حساب می آید.

وی با اشاره به اینکه این فناوری ها در ارتقای مشارکت صاحب نظران، ارتقای کیفیت استفاده از مطالعات پیشین و حفظ مالکیت معنوی اثرگذاراست، اظهار داشت: وب نسل سوم، هوش مصنوعی و دفتر کل توزیع شده، هرکدام یکی از اصول مطرح در پژوهش را برای ما ساده تر کرده و بی طرفی و عینیت در پژوهش را بیشتر از گذشته محقق می کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به این که عینیت در پژوهشها در طول تاریخ بازنویسی و بازطراحی شده، اظهار داشت: به نظرم تحول دیجیتال حتی تعریف بی طرفی و عینیت در پژوهشها را هم بروزرسانی خواهد نمود.

وی بعضی از تحولات احتمالی دیجیتالی شدن پژوهشها را برشمرد و اضافه کرد: پیش از درک این تحول، پژوهشگران با محدودیت زمانی و بررسی نظرات صاحب نظران محدود و با جمع آوری اطلاعات محدودتر، می توانستند به عینیت مبحث مورد پژوهش بپردازند، اما با ظرفیت تحول دیجیتال، زیست بوم پژوهشی کشور تغییرات شگرفی خواهد داشت.

نگاهداری افزود: بی توجهی به ظرفیتهای جدید دیجیتالی در پژوهش، به امکان عینیت بخشی بیشتر به نتایج تحقیق در کشور لطمه وارد می نماید و سبب می شود پژوهش های ما قابل قبول نباشند.

وی بیان نمود: امکان دارد عده ای در پذیرش این تحول در زمینه پژوهش مقاومت کنند اما کم کم منطق مقاومت این افراد زیر سوال می رود چون در بلند مدت مجبوریم که از فرصت های این ظرفیت استفاده نماییم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که در واقع برخی نظرات مبنی براینکه نباید ازاین سه فناوری دیجیتالی در حوزه پژوهش استفاده نماییم، قابل پذیرش نیستند، اظهار داشت: حتی در حوزه حکمرانی نیزاین فناوری ها، ظرفیت مشارکت حداکثری و شفاف جمع کثیری از مردم را در تصمیم گیری های مهم جامعه، بوجود می آورد.

وی توضیح داد: هم اکنون در دنیا اظهارنظراتی در رابطه با جایگزینی نظام حکمرانی پارلمانی به حکمرانی مشارکتی برپایه همین ظرفیتهای فناوری دیجیتالی مطرح می شود که البته قابل نقد است. سیستم نمایندگی سیستم مشارکتی هریک کارکرد در ارتباط با خویش را دارند و هیچکدام نمی تواند جایگزین دیگری شود. با این وجود، امر مسلم اینست که تحول دیجیتال در دریافت نظرات خبرگان و مشارکت مردم در حکمرانی آینده اثر بسیار خواهد داشت.

نگاهداری در ادامه به تغییرات در اصول کلی زیست بوم پژوهش در نهادهای پژوهشی اشاره نمود و اظهار داشت: شاید اصلی ترین مأموریت این نهادها، عرضه خدمات پژوهشی بی طرف به نهادهای تصمیم گیراست، اما اگر تحول دیجیتال رخ دهد، به نظر می آید این مأموریت تغییر کرده و ما تجارب و پژوهش های متکاثر در کشور را جمع بندی کرده و به مراکز هدف عرضه می دهیم.

وی با اشاره به اینکه نهادهای پژوهشی دیگر پژوهش را خود انجام نمی دهند و صرفاً جمع آوری نظرات دیگران را به عهده می گیرند، اظهار داشت: نهادهایی مانند مرکز پژوهش های مجلس، اگر تا هم اکنون متکی بر پژوهشگران درون سازمانی خود بوده، بعد از تحول دیجیتالی در زمینه پژوهش، نهادهای پژوهشی در کنار به کارگیری پژوهشگران درون سازمانی، حتما باید از ظرفیت هوش مصنوعی و پژوهشگران برون سازمانی استفاده نمایند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: سومین تغییر که در تحول دیجیتال در زیست بوم پژوهشی کشور رخ می دهد، اینست که ماهیت تحقیق از حالت انفرادی و درون سازمانی، به یک تعامل و هم اندیشی ملی تبدیل می شود. به این مفهوم که به جای این که با یک جمع محدود، در سازمان مشغول پژوهش شویم، این ظرفیت را داریم که هر موضوعی را لازم بدانیم، به یک هم اندیشی ملی تبدیل نماییم.

وی دیگر تحول دیجیتال در حوزه پژوهش را تحول در هدف گذاری بلندمدت سازمان های پژوهشی دانست و اظهار داشت: در واقع اهداف سازمانی باید به سمت استفاده حداکثری از فناوری های تحول دیجیتال در سازوکار و فرآیندهای نظام پژوهشی و جای گذاری این ظرفیت در قسمت های مختلف پژوهشی، حرکت نماید.

نگاهداری افزود: در عصر تحول دیجیتال حتی تربیت پژوهشگران هم تغییر می کند. اگر ما هم اکنون مهارت های فردی بر اساس روش تحقیق را به پژوهشگران آموزش می دهیم، نیروی پژوهشگر در عصر تحول دیجیتال مهارت های دیگری لازم دارد. او باید بتواند از هوش مصنوعی استفاده نماید و هدایت بحث را آموزش دیده باشد و مهارت نزدیک کردن دیدگاه های متکاثر را بداند.

وی بیان نمود: پژوهشگر در عصر جدید باید توان هم اندیشی با گروههای کارشناسی را نسبت به گذشته بیشتر و بهتر آموزش ببیند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به نقش شرکت مخابرات در تحول دیجیتال در ارتباط با زیست بوم پژوهش اشاره نمود و اظهار داشت: معتقدم که شرکتهای مخابراتی و مجموعه های خدمات فناوری ارتباطی و اطلاعاتی می توانند یاری گر اصلی تحول دیجیتال در کشور باشند.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای مخابراتی می توانند نقش اصلی را درایجاد فناوری دفتر کل توزیع شده ایفا کنند، اظهار داشت: این شرکت ها می توانند محور توسعه این فناوری در کشور باشند.

نگاهداری به تجربه چین دراین زمینه اشاره نمود و اظهار داشت: چینی ها از یک عرضه دهنده خدمات ارتباطی، به عرضه دهنده خدمات پایه ارتباطی و پردازشی تبدیل کردند. این خدمات پردازشی شامل فناوری هایی مانند دفتر کل توزیع شده، یا رسانه های اجتماعی و هوش مصنوعی می شود.

وی افزود: اگر شرکت مخابرات در کنار خدمات ارتباطی، پردازش اطلاعات را به خدمات خود اضافه کند، می تواند در تحول دیجیتال کشور به صورت قابل توجهی نقش آفرین باشد.1402/10/02
08:38:34
5.0 / 5
267
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵

pcdevelopers.ir - مالکیت معنوی سایت توسعه دهندگان متعلق به مالکین آن می باشد