توسعه دهندگان

اجبار سرعت یک گیگابیتی اینترنت برای ۱۰ درصد کاربران

اجبار سرعت یک گیگابیتی اینترنت برای ۱۰ درصد کاربران

به گزارش توسعه دهندگان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تکیه بر پوشش ۸۰ درصدی خانوارها به فیبر نوری، مقرر کرد که حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از راه فیبر نوری را داشته و برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی با حداقل سرعت یک گیگابیت برثانیه وجود داشته باشد.


به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسات شماره ۳۲۸ و شماره ۳۲۹ به‏ منظور تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر مبنای اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره ۶۶ شورایعالی فضای مجازی و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را بعنوان یکی از پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی را تصویب کرده و مفاد این مصوبه روز گذشته منتشر گردید.
دارندگان پروانه شبکه ثابت، شامل کلیه دارندگان پروانه های ایجاد شبکه ثابت از سازمان هستند که در زمان تصویب این مصوبه عبارتند از: شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره ­برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه­ های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری.
مصداق کاربران این مصوبه، منازل و کسب وکارهای بهره‏ بردار خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (FTTP) و منظور از شبکه، شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری قابل بهره برداری با سطح کیفیت خدمت مورد تایید سازمان است که در آن کلیه تجهیزات فعال و غیرفعال لازم برای ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (FTTP) به کاربران وجود داشته باشد.
منظور از نقطه حضور، نقطه ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال یا غیرفعال وجود داشته باشد به نحوی که از راه آن امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد؛ همینطور خانوار تحت پوشش، خانواری است واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تأمین شود؛ متقاضی هم یک یا چند دارنده پروانه شبکه ثابت درخواست کننده ایجاد شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری است.
مطابق الزامات برنامه توسعه شبکه، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید پوشش داده شوند و مبنای پوشش خانوار، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری/ روستایی و نقشه های هوایی مورد تأیید سازمان در نواحی خدمات شهری/ روستایی است. همینطور باید حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از راه فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از راه دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت برثانیه را داشته باشند. برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از راه فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت برثانیه وجود داشته باشد؛ همینطور وجود یک نقطه حضور در هر شهر الزامی است.
مطابق اصول کلی احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد، سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند؛ پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان ­بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده ‏فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه ­های سرمایه گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد؛ همینطور تعهدات و ضوابط این مصوبه بعنوان الحاقیه به پروانه ­های دارنده پروانه متعهد اضافه می­ شود.
اما در ماده چهار مصوبه مقررات پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، ذکر شده که با عنایت به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه سر طرح­های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTP)، از آغاز سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۰۸ مبلغ حق­ السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت­های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان یک دهم درصد تعیین می­شود؛ همینطور از آغاز سال ۱۴۰۱ و به شرط تفکیک حساب های مالی عمده فروشی و خرده فروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تایید سازمان، درآمد عمده­ فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق­السهم دولت نخواهد بود.
صرفا دارنده پروانه متعهد مبحث این مصوبه جهت استفاده از شبکه ارتباطی مبحث بند "ب" ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣی ﺍﻳﺮﺍﻥ به وزارت نیرو معرفی خواهد شد؛ همینطور دارنده پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه بوجود آمده بر بستر امکانات مذکور را در قالب ضوابط ابلاغی سازمان به صورت عمده فروشی واگذار کند؛ تعهدات طرح کسب‏ وکار مبحث بند ۳-۲ به تعهدات اجرا و توسعه موافقت نامه دارنده پروانه متعهد اضافه شده و اعتبار پروانه وی تا آخر سال ۱۴۱۰ تمدید می شود.
مطابق سیاست های نرخ گذاری در این مصوبه، سازمان موظف است تعرفه داکت، میکروداکت، سابداکت مندرج در "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران" مبحث مصوبه جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیو تنظیم مقررات ارتباطات را بازنگری و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند؛ البته ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) بلامانع است.
همینطور نرخ خدمات خرده‏ فروشی از آغاز سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۱۰ بر مبنای شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود. صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ گذاری نخواهد بود.
مطابق این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است نسبت به بررسی انطباق شرایط و تعهدات پروانه های موجود با ضوابط مبحث این مصوبه اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به کمیسیون ارائه کند؛ سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه، سامان ه­ای به منظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیاده ‎سازی کند؛ عدم شرکت دارندگان پروانه شبکه ثابت در فراخوان منعی برای ادامه فعالیت آنها در قالب پروانه شان ایجاد نمی کند.
منبع:

1401/02/20
12:33:55
5.0 / 5
829
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
میخواهید برنامه ای برای شما نوشته شود؟ سفارش توسعه نرم افزار

لینک دوستان توسعه دهندگان

pcdevelopers.ir - مالکیت معنوی سایت توسعه دهندگان متعلق به مالکین آن می باشد